Öronhåltagning


Trygg och säker öronhåltagning

Medicinsk håltagning med sterila engångsprodukter.

Vi använder säkra material utan allergirisk.
 
 

Pris 150 kr per hål